Hodowla przemysłowa to współczesny system hodowli zwierząt, który opiera się na koncentracji dużej liczby zwierząt w jednym miejscu. Zagęszczenie zwierząt hodowlanych wiąże się z powstawaniem wielu problemów, takich jak smród, zamuszenie czy zanieczyszczenie środowiska. Problem ten dotyczy głównie mieszkańców wsi żyjących w pobliżu ferm. Ale nie tylko. Fermy przemysłowe oddziałują też na mieszkańców miast.

Zdrowie publiczne jest problemem miast i wsi 

Najpoważniejszym zagrożeniem ze strony ferm przemysłowych jest wpływ na zdrowie publiczne wszystkich obywateli. Począwszy od hiszpanki i pandemii H1N1, przez świńską grypę, a wreszcie pandemię Covid-19. Choroby te powstały wskutek mutowania wirusów i ich przeniesienia się ze zwierzęcia na człowieka. Już w 2004 roku podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt ostrzegano, że największym zagrożeniem są wirusy H5N1 oraz SARS. I to właśnie odmiana SARS jest przyczyną aktualnie trwającej pandemii.

Nie tylko choroby wirusowe są niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia. Hodowla przemysłowa odpowiada też za groźne bakterie. Salmonella, Escherichia coli czy Campylobacter są ściśle związane z hodowlą zwierząt. Produkty odzwierzęce są jedną z najczęstszych przyczyn chorób zakaźnych. 

Dokąd na wakacje?

Fermy przemysłowe mają również wpływ na wybór miejsc urlopowych. Nikt nie chce wyjechać na wakacje w miejsce, gdzie nie będzie mógł wytrzymać smrodu lub skorzystać z kąpieli w morzu.

Morze Bałtyckie

Powtarzającym się problemem nad polskim morzem są wykwity sinic, które uniemożliwiają korzystanie z kąpielisk. Sinice powstają na skutek eutrofizacji, czyli przeżyźnienia wód, spowodowanego przedostawaniem się do środowiska związków azotu i fosforu.

Azot oraz fosfor trafiają do Bałtyku wraz z wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Związki te dostają się do wody ze ścieków komunalnych i przemysłowych, a przede wszystkim z rolnictwa – głównie ferm przemysłowych. Kiedy wystarczająca ilość tych związków znajdzie się w morzu, a woda osiągnie temperaturę powyżej 18 stopni Celsjusza, powstają idealne warunki dla zakwitu sinic. Dlatego też najczęściej powstają one w okresie wakacyjnym.

wplyw ferm na morze

Obszary chronione

Wiele miejsc zaliczanych do obszarów chronionych może znaleźć się na celowniku inwestorów ferm przemysłowych, tym samym niszcząc potencjał turystyczny oraz zmniejszając wpływy od zwiedzających.

Takim przykładem mogą być nieraz już wspominane Kruszyniany, będące unikatowym miejscem na mapie Polski. Mimo swojego położenia na obszarze Natura 2000, ta historyczna miejscowość zagrożona jest powstaniem wielkich kurników. Dla lokalnej społeczności równałoby się to z problemami wynikającymi z bliskości ferm przemysłowych: smrodem, zanieczyszczeniem środowiska oraz idącym za tym zniechęceniem turystów do odwiedzin w lokalnych agroturystykach, a tym samym pozostawieniem pieniędzy w regionie.

Aż 70% obszarów w Polsce nie jest objętych zagospodarowaniem przestrzennym. Co to dla nas oznacza? Powstawanie ferm przemysłowych jest znacznie ułatwione. Nie możemy przewidzieć czy w danym rejonie będzie czy nie będzie mogła powstać przemysłowa hodowla zwierząt. W przyszłości może oznaczać to coraz więcej zagrożonych miejsc na turystycznej mapie Polski.

Utrudnione relacje 

Fermy przemysłowe mają też negatywny wpływ na utrzymywanie relacji międzyludzkich. Osoby mieszkające z dala od ferm przemysłowych unikają regionów o ich dużej koncentracji i podróżują do miejsc widocznie zanieczyszczonych, śmierdzących i opanowanych przez plagi much. Ma to wpływ na częstotliwość odwiedzania rodziny czy przyjaciół mieszkających w pobliżu ferm. Nikt nie chce wysyłać dzieci do dziadków, gdzie bliskość fermy może zagrażać ich zdrowiu czy odwiedzić rodziców, u których nie można otworzyć okna w gorący dzień.

„Kiedy odwiedzają nas goście czy rodzina, trudno im powstrzymać odruchy wymiotne. My się do tego trochę przyzwyczailiśmy”

wywiad z mieszkańcami Kubica i Domaszkowic

Z powodu znacznego spadku wartości nieruchomości znajdujących się w pobliżu ferm przemysłowych ludzie zmuszeni są do mieszkania w takich warunkach. Tym samym tracą możliwości częstego spotykania się z osobami spoza swojej miejscowości 

Żyjąc w mieście też możesz działać! 

Przemysłowa hodowla zwierząt odciska swoje piętno w całej Polsce, na wszystkich obywatelkach i obywatelach. Jest zagrożeniem dla zdrowia, turystyki i relacji międzyludzkich. Chcemy zatrzymać rozprzestrzenianie się ferm przemysłowych i poprawić życie wszystkich nas. Pomóż nam wyrażając swój sprzeciw! 

Źródła:

J. Kupiec,  Środowiskowe problemy funkcjonowania ferm wielkoprzemysłowych, 2019