Publikacje i materiały do pobrania

Broszury

Kuchnia roślinna. Mini przewodnik

Pobierz

Jak zatrzymać budowę fermy? Postępowanie administracyjne

Pobierz

Czym jest ferma przemysłowa?

Pobierz

Raporty

Bezpieczne odległości od zabudowań dla przedsięwzięć, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej – analiza raportu.

Pobierz

Fermy przemysłowe a zagrożenie epidemiczne i epizootyczne – analiza społeczno-ekonomiczna

Pobierz

Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych

Pobierz

Przemysłowy chów świń. Narodziny, rozwój, kryzys

Pobierz

Mieszkańcy wobec ferm zwierząt futerkowych

Pobierz

Ocena sytuacji branży hodowli zwierząt futerkowych i jej wpływu na polską gospodarkę

Pobierz

Rozwój przemysłowej hodowli drobiu w Polsce a koszty eksternalizowane

Pobierz

Stosunek mieszkańców Polski do ferm przemysłowych

Pobierz

Prezentacje

 1. Materiał z Sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  1. Fermy przemysłowe i ich otoczenie (Jarosław Urbański)
 2. Materiały z konferencji „Polska wieś w cieniu wielkich ferm. Zagrożenia, strategie, prognozy.”
  1. Zdecydowane „NIE” dla przemysłowych ferm drobiu w powiecie zwoleńskim (Starostwo Powiatowe w Zwoleniu)
  2. Emisja bakterii odzwierzęcych z ferm hodowlanych do otoczenia – aktualny stan wiedzy (dr Anna Kozajda)
  3. Fermy przemysłowe i ich otoczenie (Jarosław Urbański)
 3. Materiały z debaty „Przyszłość polskiego rolnictwa. Obecne problemy i perspektywy rozwoju”, 26 września 2019:
  1. Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór (Jarosław Urbański)
  2. Globalne trendy w produkcji żywności (Maciej Otrębski)
  3. Środowiskowe problemy funkcjonowania ferm wielkoprzemysłowych (dr inż. Jerzy Kupiec)
  4. Wielkoprzemysłowe fermy zwierzęce jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych (dr Anna Kozajda)
 4. Materiały z seminarium „Zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikające z masowej hodowli zwierząt”, 6 lipca 2018:
  1. Problemy prawne samorządów w procesie lokalizowania ferm
  2. Better lives for chickens – a priority for Europe (Eurogroup for Animals)
  3. Odpływ biogenów z wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej (Polski Klub Ekologiczny)
  4. Zanieczyszczający – ponoszą koszty czy zyskują
 5. Materiały z konferencji „Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych”, 9 kwietnia 2018:
  1. Dynamika rozwoju ferm i chlewni w Polsce (poseł Marek Opioła)
  2. Wpływ ferm wielkoprzemysłowych na zdrowie i warunki życia ludzi (dr Anicenta Bubak)
  3. Czy ferma zwierząt gospodarskich może być bezpieczna dla środowiska? (Danuta Makowska, RDOŚ w Gdańsku)
  4. Wpływ ferm przemysłowych na środowisko. Co pokazują, a co przemilczają raporty o oddziaływaniu na środowisko? (Piotr Kwiatkowski)
 6. Materiały z konferencji „Społeczność Warmii i Mazur w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Czyste Mazury:
  1. Budowa ferm wielkoprzemysłowych w kontekście ochrony zasobów wodnych (Wojciech Frątczak, RZGW w Warszawie)
  2. Chów i hodowla zwierząt – przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (Agata Moździerz, RDOŚ w Olsztynie)
  3. Fermy wielkoprzemysłowe. Możliwości i konieczność zmian oraz przedstawienie rozwiązań zastosowanych w innych państwach (poseł Marek Opioła)
  4. Głos społeczny w sprawie wielkoprzemysłowych ferm i chlewni
  5. Intensywny chów zwierząt – stan wiedzy nt. zagrożeń zdrowotnych (prof. dr hab. Lidia Wolska)
  6. Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt (Najwyższa Izba Kontroli)
  7. Okiem praktyka – jakość raportów OOŚ dla ferm wielkoprzemysłowych a wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi oraz stan środowiska (dr Anicenta Bubak)
  8. Problemy związane z działalnością wielkoprzemysłowych ferm zwierząt w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego (dr inż. Jakub Skorupski)
  9. Przemysłowe fermy zwierząt a rozwój obszarów wiejskich (Danuta Makowska, RDOŚ w Gdańsku)
  10. Znaczenie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniach ocen oddziaływania na środowisko