Publikacje i materiały do pobrania

Broszury

Kuchnia roślinna. Mini przewodnik

Pobierz

Jak zatrzymać budowę fermy? Postępowanie administracyjne

Pobierz

Czym jest ferma przemysłowa?

Pobierz

Raporty

Opinia o wpływie lokalizacji ferm kurzych na lokalny rynek nieruchomości

Pobierz

Jak fermy przemysłowe wpływają na nasze życie i zdrowie

Pobierz

Bezpieczne odległości od zabudowań dla przedsięwzięć, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej – analiza raportu.

Pobierz

Fermy przemysłowe a zagrożenie epidemiczne i epizootyczne – analiza społeczno-ekonomiczna

Pobierz

Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych

Pobierz

Przemysłowy chów świń. Narodziny, rozwój, kryzys

Pobierz

Mieszkańcy wobec ferm zwierząt futerkowych

Pobierz

Ocena sytuacji branży hodowli zwierząt futerkowych i jej wpływu na polską gospodarkę

Pobierz

Rozwój przemysłowej hodowli drobiu w Polsce a koszty eksternalizowane

Pobierz

Stosunek mieszkańców Polski do ferm przemysłowych

Pobierz

Prezentacje

 1. Materiał z Sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  1. Fermy przemysłowe i ich otoczenie (Jarosław Urbański)
 2. Materiały z konferencji „Polska wieś w cieniu wielkich ferm. Zagrożenia, strategie, prognozy.”
  1. Zdecydowane „NIE” dla przemysłowych ferm drobiu w powiecie zwoleńskim (Starostwo Powiatowe w Zwoleniu)
  2. Emisja bakterii odzwierzęcych z ferm hodowlanych do otoczenia – aktualny stan wiedzy (dr Anna Kozajda)
  3. Fermy przemysłowe i ich otoczenie (Jarosław Urbański)
 3. Materiały z debaty „Przyszłość polskiego rolnictwa. Obecne problemy i perspektywy rozwoju”, 26 września 2019:
  1. Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór (Jarosław Urbański)
  2. Globalne trendy w produkcji żywności (Maciej Otrębski)
  3. Środowiskowe problemy funkcjonowania ferm wielkoprzemysłowych (dr inż. Jerzy Kupiec)
  4. Wielkoprzemysłowe fermy zwierzęce jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych (dr Anna Kozajda)
 4. Materiały z seminarium „Zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikające z masowej hodowli zwierząt”, 6 lipca 2018:
  1. Problemy prawne samorządów w procesie lokalizowania ferm
  2. Better lives for chickens – a priority for Europe (Eurogroup for Animals)
  3. Odpływ biogenów z wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej (Polski Klub Ekologiczny)
  4. Zanieczyszczający – ponoszą koszty czy zyskują
 5. Materiały z konferencji „Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych”, 9 kwietnia 2018:
  1. Dynamika rozwoju ferm i chlewni w Polsce (poseł Marek Opioła)
  2. Wpływ ferm wielkoprzemysłowych na zdrowie i warunki życia ludzi (dr Anicenta Bubak)
  3. Czy ferma zwierząt gospodarskich może być bezpieczna dla środowiska? (Danuta Makowska, RDOŚ w Gdańsku)
  4. Wpływ ferm przemysłowych na środowisko. Co pokazują, a co przemilczają raporty o oddziaływaniu na środowisko? (Piotr Kwiatkowski)
 6. Materiały z konferencji „Społeczność Warmii i Mazur w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Czyste Mazury:
  1. Budowa ferm wielkoprzemysłowych w kontekście ochrony zasobów wodnych (Wojciech Frątczak, RZGW w Warszawie)
  2. Chów i hodowla zwierząt – przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (Agata Moździerz, RDOŚ w Olsztynie)
  3. Fermy wielkoprzemysłowe. Możliwości i konieczność zmian oraz przedstawienie rozwiązań zastosowanych w innych państwach (poseł Marek Opioła)
  4. Głos społeczny w sprawie wielkoprzemysłowych ferm i chlewni
  5. Intensywny chów zwierząt – stan wiedzy nt. zagrożeń zdrowotnych (prof. dr hab. Lidia Wolska)
  6. Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt (Najwyższa Izba Kontroli)
  7. Okiem praktyka – jakość raportów OOŚ dla ferm wielkoprzemysłowych a wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi oraz stan środowiska (dr Anicenta Bubak)
  8. Problemy związane z działalnością wielkoprzemysłowych ferm zwierząt w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego (dr inż. Jakub Skorupski)
  9. Przemysłowe fermy zwierząt a rozwój obszarów wiejskich (Danuta Makowska, RDOŚ w Gdańsku)
  10. Znaczenie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniach ocen oddziaływania na środowisko