Stop hodowli przemysłowej - Materiały

Raporty

Prezentacje

Materiały z seminarium "Zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikające z masowej hodowli zwierząt", 6 lipca 2018:
Materiały z konferencji "Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych" 9 kwietnia 2018:
Materiały pochodzą z konferencji "Społeczność Warmii i Mazur w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Czyste Mazury (http://www.czystemazury.org):

Protesty

Prawo

Wzory pism