Najnowszy raport Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym, dotyczący skali protestów w Polsce przeciwko budowie ferm przemysłowych, jest już dostępny. Publikacja zawiera szczegółowe opracowanie skutków funkcjonowania ferm przemysłowych oraz powodów licznych protestów.

Skala sprzeciwu społecznego wobec ferm

Z danych zebranych przez Koalicję Stop Fermom Przemysłowym w trybie dostępu do informacji publicznej, a także z prowadzonego monitoringu wynika, że w latach 2009–2019 w całej Polsce odbyło się 841 protestów lokalnych społeczności przeciwko fermom przemysłowym. Tak duża liczba wskazuje, że kwestia ekspansji wielkoobszarowych ferm jest poważnym problemem i spotyka się z dużym sprzeciwem społecznym. 

Skala protestów w Polsce - mapa
Skala protestów w Polsce – mapa

Zobacz mapę protestów!

Jakie informacje znajdują się w raporcie?

Raport został podzielony na 7 rozdziałów, w których autorzy omawiają obecną sytuację i poszczególne problemy związane z zagęszczeniem ferm przemysłowych w Polsce, a także proponują listę potrzebnych zmian na poziomie krajowym i europejskim.

W kolejnych częściach raportu omówione zostały kwestie związane z wpływem intensywnej hodowli na życie ludzi i zwierząt, a także na stan środowiska naturalnego. Opierając się na naukowych opracowaniach, opisach przypadków i danych sondażowych, autorzy opisali najważniejsze przyczyny protestów mieszkańców wsi.

Problem odległości ferm od zabudowań mieszkalnych

Intensywny przemysł hodowlany zdominował krajobraz wsi i wygląda na to, że będzie się wciąż rozwijał. Według autorów raportu istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zmian w polskim rolnictwie, które w obecnej, wielkoobszarowej formie stało się bardzo uciążliwe, szkodliwe dla ludzi i środowiska oraz okrutne dla zwierząt. Biorąc pod uwagę opinię publiczną, dużą liczbę protestów, a także wyniki badań naukowych, wskazujące na szkodliwe oddziaływanie ferm na obszarze nawet do 5 kilometrów, konieczne wydaje się ustalenie rozsądnych minimalnych odległości budowy ferm od obiektów mieszkalnych. 

Grupa ludzi na proteście przeciwko fermie norek
Protest w Żórawinie przeciwko fermie norek

Czas na mądre decyzje polityczne

Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi polityków na szkodliwe skutki funkcjonowania ferm przemysłowych oraz na powody coraz liczniejszych protestów przeciwko nim.
Niezbędne są odpowiednie regulacje prawne, które skutecznie ochronią mieszkańców wsi zmagających się z uciążliwościami związanymi z przemysłowym chowem zwierząt, a także takich, które zmienią charakter współczesnego rolnictwa na bardziej zrównoważony i uwzględniający dobrostan zwierząt.

Koalicja Społeczna Stop Fermom korzysta z okazji, aby podziękować wszystkim członkom za ich wkład i wsparcie przy publikacji tego raportu.

Raport dostępny jest w naszej bazie materiałów

Zachęcamy do lektury!