Liczba ferm przemysłowych w Polsce rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób sprzeciwia się nadmiernej koncentracji ferm przemysłowych na wsi. Jak więc bronić się przed niekontrolowaną ekspansją? Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym zapytała ekspertów i ekspertki o to, co należy zrobić aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ferm przemysłowych i tym samym chronić zdrowie Twoje i Twoich najbliższych.

Jak zatrzymać ekspansję ferm przemysłowych w Polsce?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć goście i gościnie webinarium pt.”Polska wieś w cieniu wielkich ferm. Zagrożenia, strategie, prognozy”, zorganizowanego 8 marca. Spotkanie rozpoczęło cykl bezpłatnych, otwartych webinariów przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem nadmiernej i niekontrolowanej ekspansji ferm przemysłowych w Polsce.

Polska wieś w cieniu wielkich ferm – Zagrożenia, strategie, prognozy

Celem spotkań jest opracowanie rekomendacji, które mogą stać się podstawą do opracowania inicjatywy ustawodawczej skutecznie rozwiązującej problem nadmiernej ekspansji ferm przemysłowych w Polsce. Tym samym, możliwe stałoby się zapobieganie degradacji środowiska, uciążliwym oddziaływaniom tego typu instalacji na życie okolicznych mieszkańców, a także zagrożeniom dla zdrowia publicznego z powodu rosnącej antybiotykooporności bakterii.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Karolina Bilska, naczelniczka Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
  • Dr Anna Kozajda, kierowniczka Pracowni Bezpieczeństwa Biologicznego w Instytucie Medycyny Pracy im prof. Nofera w Łodzi
  • Jarosław Urbański, reprezentujący Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych
  • mec. Artur Zalewski, adwokat

Spotkanie moderowała Ilona Rabizo, przedstawicielka Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym.

Ferma przemysłowa w sąsiedztwie wsi
Ferma przemysłowa w sąsiedztwie wsi
fot. Andrew Skowron

Problem współczesnej produkcji zwierzęcej

Jarosław Urbański podkreślił jak ważne jest zrozumienie problemu ferm przemysłowych i specyfiki współczesnej produkcji zwierzęcej na obszarach wiejskich. Wbrew zaleceniom naukowców i protestom mieszkańców pojawiają się coraz większe fermy przemysłowe, które charakteryzują się także zbyt bliskim położeniem od siedzib ludzkich i instytucji. Urbański przekonuje, że ta sytuacja musi ulec zmianie.

Brak planów zagospodarowania przestrzennego

70% obszarów w Polsce nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a dla części wśród pozostałych 30% takie plany zostały uchwalone kilkanaście, a nawet 20 lat temu! W tym czasie wieś zmieniła się nie do poznania.

„Dziś na wsi coraz częściej słyszy się głosy za tym, żeby jednak dokładnie określić jaką wyobrażamy sobie rozwój przestrzenny wsi, jak zamierzamy planować rolnictwo, jakie to rolnictwo ma być i jakie kierunki ma przyjąć hodowla zwierzęca. Czy ma postępować dalsza koncentracja i na jakiej zasadzie zamierzamy […] rozwiązać problem odorowy”.

Jarosław Urbański

Dlaczego mieszkańcy i samorządy nie chcą ferm przemysłowych?

Ferma przemysłowa stanowi uzasadnione niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka i realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jak podkreśla Karolina Bilska, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, czym jest ferma przemysłowa, a to dla okolicznych mieszkańców i mieszkanek prawdziwy koszmar.

Antybiotykooporność bakterii to główny problem dla zdrowia publicznego

Dr Anna Kozajda przedstawiła aktualny stan wiedzy na temat emisji bakterii odzwierzęcych z ferm hodowlanych do otoczenia. Podkreśliła, że bakterie te stanowią najwieksze zagrożenie w kontekscie antybiotykoopornosci:

„Fermy hodowlane są olbrzymim zagrożeniem. Jest tam tak duży odsetek bakterii odpornych na wszystkie dostępne antybiotyki, że moment kiedy one się wydostaną w większym stopniu i zaatakują w środowisku szpitalnym będzie zagrożeniem dla całego świata” 

dr Anna Kozajda
Ferma przemysłowa nad jeziorem
Ferma przemysłowa nad jeziorem
fot. Andrew Skowron

500 metrów to za mało

Propozycje ustawodawcy zakładają odległość 500 metrów jako wystarczającą odległość ferm od zabudowań mieszkalnych. Uczestnicy webinarium natomiast za minimalną odległość uważają 3000 metrów, czyli ustawowy obszar strefy zapowietrzonej w przypadku rozpoznania ogniska choroby zakaźnej. Za odległością większą niż 2000 metrów opowiada się także większość respondentów badania opinii publicznej z 2019 roku.

Kolejne webinarium już wkrótce

Już niedługo kolejne spotkanie w ramach cyklu webinariów poświęconych negatywnemu oddziaływaniu ferm przemysłowych na otoczenie, w tym także na zdrowie ludzi. Jeśli interesuje Cię temat ferm przemysłowych i chcesz przyczynić się do zahamowania ich niekontrolowanej ekspansji to koniecznie śledź nas w mediach społecznościowych. Niedługo opublikujemy informacje na temat kolejnego spotkania. 

Polecany artykuł: Jak zatrzymać budowę fermy? Poradnik o postępowaniu administracyjnym