Właśnie dowiedzieliście się, że w Waszej okolicy planowana jest budowa fermy przemysłowej i nie wiecie, co zrobić? Chcecie zapobiec szkodliwej inwestycji, ale nie wiecie, jakie prawa przysługują Wam jako mieszkańcom sąsiadujących terenów? Wraz z adwokatem Dominikiem Hącem przygotowaliśmy dla Was poradnik, który krok po kroku tłumaczy postępowanie administracyjne dotyczące budowy ferm przemysłowych.

Mieszkańcy wsi zagrożonych powstaniem na ich terenie przemysłowych ferm trzody chlewnej, drobiu czy innych zwierząt często pytają, jak wygląda proces wydania pozwolenia na budowę fermy od strony prawnej i jak mogą się w niego zaangażować, aby zablokować szkodliwą inwestycję. Sytuacja, w której dowiadujecie się o planowanej budowie fermy, może być stresująca i nieść za sobą wiele niepewności o przyszłość Waszej lokalnej społeczności. 

Dlatego we współpracy z adwokatem Dominikiem Hącem przygotowaliśmy dla Was poradnik, który wyjaśnia, jak wygląda postępowanie administracyjne w sprawie budowy fermy przemysłowej i jakie możliwości prawne mają mieszkańcy, którzy nie godzą się na taką inwestycję. 

Dowiecie się z niego, skąd czerpać informacje na temat inwestycji, komu przysługuje status strony w postępowaniu oraz jakie prawa przysługują Wam jako mieszkańcom terenu, w sąsiedztwie którego ma powstać ferma przemysłowa. Poradnik wyjaśnia, jakie możliwości macie na poszczególnych etapach postępowania – od wydania decyzji środowiskowej, przez ustalenie warunków zabudowy, aż po wydanie pozwolenia na budowę. Dowiecie się z niego także, jak napisać odwołanie od poszczególnych decyzji, jakie znaczenie mają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i jaką rolę w postępowaniu mogą pełnić organizacje ekologiczne.

Mamy nadzieję, że poradnik okaże się przydatny dla wszystkich, którzy w trosce o zdrowie swoich rodzin i lokalne środowisko chcą zatrzymać budowę fermy przemysłowej w swojej okolicy.