Każdy kto kupuje mięso, płaci w sklepie tylko niewielką część prawdziwych kosztów jego produkcji. Ceny rynkowe nie obejmują kosztów zewnętrznych, które ponoszą środowisko, klimat, ale także społeczeństwo. W Niemczech produkcja mięsa świn i krów generuje ukryte koszty w wysokości prawie 6 mld euro. 

To wynik badania przeprowadzonego przez Soil & More Impacts z Hamburga na zlecenie niemieckiego oddziału Greenpeace. Przedstawiono w nim rzeczywiste koszty hodowli wieprzowiny i wołowiny z Niemiec i tej importowanej z Mercosuru (międzynarodowa organizacja gospodarcza zrzeszająca kraje Ameryki Południowej). 

Ferma trzody chlewnej, fot. Konrad Łoziński

Rzeczywista cena mięsa

Celem badania było obliczenie ukrytych kosztów różnych metod hodowlanych. Emisje gazów cieplarnianych i zużycie gruntów w uprawie pasz, zanieczyszczenie gleby i wody obornikiem lub pestycydami powodują koszty, które nie są odzwierciedlone w cenie producenta, a także obciążenie systemu ochrony zdrowia z powodu nadmiernej konsumpcji mięsa. Kalkulacja całkowitych kosztów opiera się na współczynnikach monetyzacji FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), które oceniają wpływ gospodarczy poszczególnych praktyk rolniczych. Natomiast koszty zewnętrzne to wartość szkód spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska, których nie pokrywają producenci ani konsumenci, lecz które przenoszone są na ogół społeczeństwa. Gdyby prawdziwe koszty produkcji mięsa znalazły odzwierciedlenie w cenach, cena zakupu wieprzowiny w sklepach musiałaby być nawet o 100% wyższa, a wołowiny o 52%.

Pozyskanie mięsa w obecnych niskich cenach jest możliwe tylko poprzez przemysłową hodowlę zwierząt, która zanieczyszcza wodę pitną, rujnuje życie ludzi sąsiadujących z fermami, napędza kryzys klimatyczny i prowadzi do niszczenia lasów. Biznes związany z produkcją mięsa zarabia na tym nie ponosząc żadnych konsekwencji. 

Co możemy z tym zrobić?

Greenpeace uważa, że aby zapobiec dalszym szkodom dla ludzi, środowiska i klimatu, należy konsekwentnie stosować przepisy prawne, na przykład w zakresie emisji lub ochrony wód. Podatki lub opłaty od mięsa mogłyby egzekwować zasadę “zanieczyszczający płaci” i korygować wprowadzające w błąd sygnały cenowe dla konsumentów. Byłoby to możliwe przy zastosowaniu zróżnicowanych stawek VAT lub podatku od emisji CO2. Byłoby to korzystne dla producentów, którzy potrafią lepiej zarządzać swoim gospodarstwem i tym samym generują niższe koszty zewnętrzne.

Należy nadmienić, że badanie Soil & More Impacts analizuje koszty produkcji rolnej i nie uwzględnia kosztów społecznych procesu produkcji mięsa. Na przykład utraty wartości nieruchomości czy pogorszenia jakości życia, w tym zdrowia, mieszkańców terenów sąsiadujących z wielkimi fermami. 

Fermy przemysłowe generują szkody dla środowiska i życia ludzi. W całej Polsce społeczności lokalne protestują przeciwko takim obiektom. Podpisz petycję i stań w obronie ludzi, zwierząt i środowiska.

Źródła:

https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/greenpeace-studie-fleischkonsum-deutschland-verursacht-externe-kosten-von

https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/der-teure-preis-des-billigfleischs

https://stopfermom.pl/