Stop hodowli przemysłowej - Petycja
Od kilku lat w Polsce spokój lokalnych społeczności i rodzinnych przedsiębiorstw zakłócany jest przez ekspansję ferm przemysłowych. Ogromne hale wypełnione milionami zwierząt powstają tuż obok rodzinnych domów.

Wielkie fermy przemysłowe niszczą lokalne środowisko, powodują smród i choroby, zaniżają wartość ziemi i domostw ludzi, którzy żyją na tych terenach od pokoleń. W takich warunkach nie da się żyć i wychowywać dzieci. Pojedyncze rodziny nie są w stanie samotnie przeciwstawić się kolosalnym koncernom.

Mówimy dość! Coraz więcej miejscowości w Polsce jednoczy się w proteście – tak, by ich głos został usłyszany. Pomóż nam! Jutro to obok Twojego domu może powstać ogromna, śmierdząca ferma świń, norek czy brojlerów.

Bądźmy solidarni z tymi w potrzebie! Nie pozwólmy robić z Polski wysypiska śmieci!

Pomóż i podpisz naszą petycję do Sejmu o załatanie dziurawych przepisów.

Do: Posłowie i posłanki VIII kadencji Sejmu RP

Ja, niżej podpisana/y popieram społeczności lokalne protestujące przeciwko budowie ferm przemysłowych tuż obok domów rodzinnych. Takie inwestycje stanowią poważne zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia okolicznych mieszkańców, zaniżają komfort ich życia oraz wartość ich ziem. Są też niezgodne z zasadami dobrostanu zwierząt.

Apeluję do Państwa o poparcie postulatów rodzin walczących z ekspansją ogromnych ferm przemysłowych otwieranych tuż obok ich domów.

[rozwiń całą treść petycji]

Nie zgadzam się na niekontrolowaną ekspansję ferm wielkopowierzchniowych. Stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska. Tym samym zwiększają zagrożenie dla zdrowia ludności, a w dłuższej perspektywie powodują wzrost nakładów na leczenie chorób, zatruć pokarmowych i alergii.

Masowa hodowla zwierząt stanowi zagrożenie dla środowiska, zdrowia i życia ludzi oraz małych rodzinnych biznesów. W całej Polsce społeczności lokalne protestują przeciwko takim inwestycjom w swoim sąsiedztwie.

Postulujemy przeciwdziałanie wymykającemu się spod kontroli procesowi zmiany rodzimego rolnictwa w uciążliwy przemysł. Żądamy zatrzymania ekspansji przemysłowego chowu i hodowli zwierząt. Domagamy się wprowadzenia odpowiednich przepisów mających chronić nasze rodziny i całe społeczności przed negatywnym wpływem chowu przemysłowego.

Postulujemy:

  • Wprowadzenie minimalnej odległości ferm wielkopowierzchniowych od zabudowy mieszkaniowej wynoszącej min. 2 km.

  • Ograniczenie koncentracji ferm wielkopowierzchniowych poprzez ustalenie odległości pomiędzy nimi (np. 1 DJP = 10 m).

  • Ograniczenie koncentracji zwierząt na fermie. Ze względu na potencjalne znaczne oddziaływanie ferm wielkopowierzchniowych na środowisko oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi postulujemy przyjęcie, że na jednym hektarze dopuszcza się produkcję w wielkości 2 DJP.

  • Uzależnienie wielkości produkcji zwierzęcej od ilości posiadanej ziemi i zezwolenie na budowanie tylko takich ferm, których właściciel jest w stanie zagospodarować 70% odchodów zwierzęcych jako nawóz na własnych użytkach rolnych.

  • Zakazanie budowy ferm w okolicach cennych krajobrazowo i przyrodniczo, na terenach źródliskowych, w bliskim sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych oraz na terenach, gdzie występują zbiorniki wód podziemnych.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

    Petycja zbierana jest przez stowarzyszenie otwarte klatki. Szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy, że podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z petycją. Wszystkie informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych związanych z celem petycji oraz potwierdzasz, że masz ukończony 16 rok życia.


    Zebraliśmy już 1291 podpisów!