9 kwietnia 2018 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja “Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez naszą Koalicję. Głównym celem konferencji było umożliwienie mieszkańcom opowiedzenia swojej historii, pokazania skali swojego problemu i sprawienie, by ich głos został usłyszany.Innymi, równie ważnymi założeniami konferencji było zdobycie rzetelnej wiedzy na temat wpływu ferm przemysłowych na lokalne gospodarki, środowisko i zdrowie ludzi, a także przeanalizowanie wiedzy na temat istniejących oraz pożądanych rozwiązań prawnych w kontekście ekspansji ferm wielkoprzemysłowych.

Głos mieszkańców i specjalistów wybrzmiał w Sejmie RP

Idea zorganizowania konferencji zrodziła się dzięki odbywającym się w całej Polsce protestom przeciw powstawaniu ferm przemysłowych znajdujących się w bliskiej odległości od gospodarstw domowych. Mieszkańcy są zmęczeni odorami, zanieczyszczeniami i hałasem płynącymi z sąsiednich ferm.

Podczas konferencji problem wpływu ferm przemysłowych na środowisko i zdrowie został omówiony przez prelegentów, specjalistów w swoich dziedzinach.

1. Pan Piotr Jerzy Kwiatkowski, mgr inż. ochrony wód na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, wystąpił z prezentacją zatytułowaną “Wpływ ferm wielkoprzemysłowych na środowisko – co pokazują, a co przemilczają raporty o oddziaływaniu na środowisko”. Kwiatkowski wykazał dużą elastyczność przepisów i wykorzystywanie jej przez inwestorów, którzy nie raz chowają się za niedopowiedzeniami, z których praktycznie niemożliwe jest ich rozliczyć. Zaznaczył również, jak ogromny wpływ na wody (zarówno gruntowe, jak i powierzchniowe) mają odpady pochodzące z ferm.

2. Następnie wysłuchaliśmy Anicenty Bubak, doktor nauk biologicznych zajmującej się m.in. oceną ryzyka zdrowotnego i ekologicznego. W wystąpieniu “Wpływ ferm wielkoprzemysłowych na zdrowie i warunki życia ludzi – ustalenie faktów, a raporty o oddziaływaniu na środowisko” dr Bubak podkreśliła niebezpieczeństwa związane z przenoszeniem się chorób, a nawet wybuchami epidemii z powodu niedostosowania warunków na fermie do otoczenia (sąsiednie gospodarstwa domowe, ale też inne fermy przemysłowe). Objaśniła też negatywny wpływ na zdrowie i środowisko wynikający z nieodpowiedzialnego prowadzenia fermy przemysłowej.

3. Kolejnym prelegentem był poseł Marek Opioła, który wraz z dyrektorem biura poselskiego Rafałem Kossowskim opowiedział o ustawie odorowej, przybliżając dokładniej temat: “Dynamika rozwoju ferm i chlewni w Polsce. Statystyki oraz kluczowe zagadnienia prawne w kontekście międzynarodowym”. Opioła i Kossowski wykazali, w jak szybkim tempie rozrasta się przemysł ferm w Polsce, pokazując jednocześnie tereny najbardziej dotknięte tą ekspansją – województwa mazowieckie i wielkopolskie.

4. W drugiej części obrad wystąpiła Danuta Makowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, która również zaznaczyła w swojej prezentacji pt. “Czy ferma zwierząt gospodarskich może być bezpieczna dla ludzi i środowiska?”, jak ważne jest ustalenie zasad i norm, na których mogliby opierać się urzędnicy, wydając lub oddalając wnioski o rozpoczęcie prowadzenia fermy przemysłowej.

5. W ramach wystąpienia “Instrumenty prawne społeczności lokalnych wobec ekspansji ferm wielkopowierzchniowych” zagadnienia prawne przybliżył uczestnikom konferencji pan Artur Zalewski, adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości i prawie administracyjnym.

6. Na koniec mogliśmy usłyszeć poruszający apel Jacka Piechockiego, który prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne wyspecjalizowane w chowie koni. Pan Jacek poruszył kwestię zależności pomiędzy rolnictwem przemysłowym a rodzinnym. Cała konferencja zakończyła się żywą dyskusją, w której wypowiedzieli się protestujący, mieszkańcy, przedstawiciele urzędów, ale także przedstawiciele przemysłu mięsnego.

Plany na przyszłość

Najważniejszym celem Koalicji będzie opracowanie proponowanych na konferencji postulatów, aby móc je następnie przełożyć na konkretne akty prawne. Dzięki konferencji problem został dostrzeżony przez większą liczbę odbiorców, protesty wciąż odbywają się, napływają informacje o kolejnych skargach. Będziemy kontynuować naszą współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami – najwyższa pora, żeby powstrzymać ekspansję ferm przemysłowych.